เชิญทำบุญ

ท่านสามารถร่วมทำบุญค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาลได้ที่
เลขที่บัญชี 516 0 07218 7 ชื่อบัญชี พระวิโรจน์​ นันตา
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงดาว

พระมหาวิโรจน์ วิสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดอรุโณทัย
เบอร์โทร 081 028 1595
อีเมล์ watarunothai@gmail.com
ที่อยู่ 469 หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

Create your website at WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: